Continu verbeteren: Visgraatdiagram

Continu verbeteren: Visgraatdiagram

Als je met je organisatie werkt aan continu verbeteren zijn de eerste stappen om te beginnen kleine projecten of problemen. Overzichtelijk, ervaring opdoen en vooral successen vieren met het team. Naar mate het zelfvertrouwen van het team groeit, ontstaat ook de...
Continu verbeteren: Pareto-analyse

Continu verbeteren: Pareto-analyse

Een Pareto-analyse is een methode om inzicht te krijgen in hoofd- en bijzaken. Hierdoor is het maken van keuzes in continu verbeterprojecten eenvoudiger. De methode wordt ook wel de 80/20 regel of ABC analyse genoemd. In de 19e eeuw ontdekte Vilfredo Pareto dat 80%...
Continu verbeteren: RACI

Continu verbeteren: RACI

Waarom doet een medewerker of collega iets niet of onvolledig? Om antwoord op deze vraag te krijgen zijn er vier stappen die doorlopen kunnen worden. De medewerker: 1. Weet niet dat deze taak gedaan moet worden. 2. Kan deze taak niet uitvoeren. 3. Er wordt niet...
Continu verbeteren in teams: 5G

Continu verbeteren in teams: 5G

In eerdere artikelen is gesproken over technieken in continu verbeteren. Deze en het volgende artikel gaat over het werken met verbeterteams. Voor verbeterteams is het niet altijd even gemakkelijk om te werken aan continu verbeteren. Wat voor de één als probleem wordt...
Continu verbeteren in teams: PDCA

Continu verbeteren in teams: PDCA

Een bredere methode dan 5G is de PDCA (Plan-Do-Check-Act) methode. Deze heeft ook de implementatie, controle en borging van de oplossingen in zich. In continu verbeteren wordt deze methode ook wel Small Group Activities genoemd. De 8 stappen die in de PDCA methode...