Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/cadansinterim.nl/httpdocs/wp-content/themes/Divi-2/includes/builder/functions.php on line 4934 Privacy statement | Cadansinterim

Privacy statement

U wilt ondernemingsresultaat behalen en organisatiedoelstellingen realiseren. Daarvoor dienen de cadans van uw organisatie en medewerkers op elkaar afgestemd te zijn. Want zonder afstemming geen resultaat. Peter zorgt voor die afstemming. Hij spreekt de taal van uw medewerkers en kent de problematiek van operationeel management.

Ondernemer:
Onderneming:
Woonplaats
E-mail:
Telefoonnummer:
KvK-nummer:

Peter Ruiter
Cadansinterim
Beneden Leeuwen, Nederland
ruiter@cadansinterim.nl
+31 (0) 6 4635 3756
9173823

Cadansinterim is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Cadansinterim is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Cadansinterim is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Cadansinterim, waaronder
http://www.cadansinterim.nl/.

Cadansinterim verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Cadansinterim opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Cadansinterim. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Cadansinterim om de overeenkomst uit te voeren.

Cadansinterim gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Cadansinterim altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Cadansinterim worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer en e-mailadres.
 • Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Cadansinterim altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan ruiter@cadansinterim.nl.

 

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

 • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond
  van een wettelijke regeling of bepaling.
 • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende
  factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.
 • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.
 • In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende
  offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Cadansinterim gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Cadansinterim, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt,
kunt u altijd een e-mail sturen naar ruiter@cadansinterim.nl.

Cadansinterim

Cadansinterim

Cadansinterim is opgericht door Peter Ruiter en biedt als interim manager oplossingen voor voedingsmiddelen producenten.